על הקשר בין חוזה לבין אופן יישוב סכסוכים בעולם הנדל"ן

מאת: עו"ד פישר גדעון

החוזה הכתוב הינו המסמך המרכזי שמגדיר את הזכויות והחובות של הצדדים בעסקה. כפועל יוצא, החוזה הוא האמצעי הראשי לעיצוב היחסים החוזיים שבין הצדדים וביניהם ומהווה הזדמנות נאותה ואף הכרחית לעיצוב האופן שבו הצדדים יבחרו גם כיצד ליישב ביניהם סכסוכים ומחלוקות עתידיים. הדבר נכון גם לעולם הנדל"ן.

גם אם בשלב כריתת החוזה אינכם סבורים שסכסוך או מחלוקת יתגלעו ביניכם לבין שותפיכם לדרך, המציאות מעידה, כי קסדה ושרטוטים
סכסוכים הם חלק בלתי נפרד מחיינו ולא ניתן להימנע מהם. 
אם נשכיל להבין זאת ונקבע מראש מנגנון סדור ליישוב הסכסוכים, נבטיח בכך, כי הסכסוך יפתר בעתיד באופן מהיר, יעיל, חסכוני, דיסקרטי ויצירתי ובכך ניצור גם וודאות עסקית. באופן זה, נקטין את הסיכוי שהסכסוך יתעצם וייגרר לפסים של הגשת תביעה משפטית, הכוללת הליכים ארוכים ויקרים בבתי המשפט והעמקת הקרע בין הצדדים. בל נשכח, כי בעולם הנדל"ן קיימת חשיבות עליונה לשמירה על יחסים עסקיים תקינים עם שותפינו לדרך וזאת במטרה לקדם את הפרוייקט הנדל"ני ולעמוד בלוחות הזמנים שהוקצבו.

לכן, המלצתנו היא עוד בשלב הטרום-חוזי, לקבוע מה יהיה מנגנון יישוב הסכסוכים במקרה ויתגלע סכסוך, ולהטמיע בחוזה ההתקשרות בין הצדדים תניית גישור ובוררות.  

מהי בעצם תניית  גישור ובוררות?  תנייה היא סעיף המגדיר את המנגנון שלפיו יפעלו הצדדים עת יתגלעו מחלוקות או סכסוכים ביניהם. כך, יכולים הצדדים להסכים, כי ראשית יופנה הסכסוך להליך של גישור שבמסגרתו המגשר יסייע להם להגיע לידי הבנות משותפות; וככל שהליך הגישור לא יסתייע, יופנו הצדדים להליך של בוררות שבו הם יקנו לבורר את הסמכות להכריע בעניינם.

הטמעת "תניית גישור ובוררות" הינה התנהלות חוזית אחראית, שתסייע לצדדים לפתור את הסכסוך בוודאות, ביעילות ובעלויות נמוכות בהרבה בהשוואה לניהול ההליך בבית המשפט. אך מעבר לכך, היא תאפשר לכם, למרות הסכסוך, להמשיך ולהתקדם עם פרויקט הנדל"ן ולממש את החזון שראיתם לנגד עיניכם.

בהתאם, מוצע לכם להכניס לכל החוזים שלכם את הסעיף הזה של גישור ובוררות: "כל מחלוקת בדבר הסכם זה תועבר לגישור במרכז לגישור ובוררות בישראל. ככל שנדרשת הכרעה, המרכז ימנה בורר, שיפסוק תוך חודש ממינויו. כל אחד מהצדדים רשאי לערער על פסק הבורר בפני בורר נוסף, שיתמנה על ידי המרכז, והכל על פי חוק הבוררות והתוספות לחוק."

 

עו"ד גדעון פישר הוא מנהל קורס בוררות בעולם הנדל"ן במרכז בר-אילן לנדל"ן.