מרכז בר-אילן לנדל"ן -חברה למחקר ופיתוח בע"מ (BIRAD)

ביראד לימודי תעודה מתקדמים היא חטיבת הלימודים של ביראד-חברה למחקר ופיתוח בע"מ BIRAD-Research & Development Company Ltd, בבעלות מלאה של אוניברסיטת בר-אילן.

ביראד-חברה למחקר ופיתוח בע"מ (BIRAD) עוסקת בכל היבטי ההגנה על הקניין הרוחני, פרי המחקר בבר-אילן ובהיבטים העיסקיים הקשורים אליו ואל הידע שנוצר והיא מסייעת ביעילות ובמהירות במגוון ההתקשרויות המסחריות והמשפטיות אשר נדרשות אל מול תעשייה, מול יזמים, מול גופים ממשלתיים, עורכי פטנטים, עורכי דין וקרנות הון סיכון.

מעורבותה של החברה אל מול גורמים אלה באה לידי ביטוי בעיקר בתחומים הבאים:

איתור והגנה על IP, הסכמי מחקר ורישיון, הקמת חברות הזנק, חילופי ידע ומומחיות בין האקדמיה לבין המגזר הפרטי, ייזום והתקשרות בשיתופי פעולה תעשיה-אקדמיה, חלקם במימון המדען הראשי כדוגמת: מגנט, מגנטון, נופר ומימד, הסכמי שירות ויעוץ, הסכמי סודיות והסכמים בין מוסדיים והעברת חומרים בין מוסדות.

למעבר לאתר ביראד-חברה למחקר ופיתוח בע"מ (BIRAD) חץ